Hạng mục cung cấp:

  • Kính cường lực 12mm trắng trong

Tên dự án: Khách Sạn Hoa Đào 

Địa chỉ: Địa chỉ: 133-4 Lê Thánh Tông, Tân Thịnh, Thành Phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình